Curs d'Especialització - Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Curs d'Especialització - Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Curs d'Especialització - Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

CETI

Descripció

Aquests estudis consisteixen a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d’informació fent diagnòstics de ciberseguretat, identificant-hi vulnerabilitats i implementant-hi les mesures necessàries per mitigar-les, d’acord amb la normativa vigent i estàndards del sector, i els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i de respecte ambiental. La durada és de 720 hores (594 en un centre educatiu i 126 en un centre de treball).

Accés

Pots accedir directament amb els següents títols:

Continguts

Principals ocupacions i llocs de treball

Horari

Tardes de 15h a 21h (dimecres de 17:30h a 21:30h)